Результати дослідження рейтингу країн світу за рівнем розвитку людського капіталу 2015 року «TheHumanCapitalReport 2015» свідчать про високий освітній рівень українських пенсіонерів вікової групи 55-64 років.

Рівень розвитку людського капіталу визначається інтегральним індексом, який розраховується за 46 показниками, об’єднаним в чотири основні групи: освіта (вища, середня, початкова) і професійна підготовка; здоров’я, фізичне і психологічне благополуччя; працевлаштування та зайнятість; інфраструктура, правовий захист, соціальна мобільність.

Україна зайняла 31 місце в рейтингу розвитку людського капіталу серед 124 країн. Лідери цього рейтингу: Фінляндія, Норвегія і Швейцарія. США опинилися на 17 позиції. Росія на 26.

За рівнем початкової, середньої та вищої освіти Україна посідає високі позиції у світі. Так, у віковій групі 25-34 років ми зайняли 14 місце з 42 країн, а в групі 55-64 років – 11 місце. Даний факт знімає дуже багато полемічних питань щодо якості освіти минулих років. В той же час, за іншими показниками, які характеризують реалізацію людського потенціалу, такими як якість робочих місць, можливість професійного розвитку, ми займаємо 27 позицію з 43; рівень охорони здоров’я та забезпечення здорового способу життя, соціальних гарантій знаходиться на 84 позиції з 124», – інформує Центр експертизи освітніх реформ.