Видання “ЄвроОсвіта” сформувало рейтинг найкращих ВНЗ країни, враховуючи такі показники як “оцінка якості науково-педагогічного потенціалу”, “оцінка якості навчання”, “оцінка міжнародного визнання”, “оцінка інтегрального показника діяльності ВНЗ”. Рейтинг складено за показниками роботи 2014 року. У рейтингуванні брали участь навчальні заклади III-IV рівнів акредитації.

Враховуючи дуже близькі значення показників Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут” і Київського національного університету ім. Т.Шевченка, та їх значний відрив від групи інших університетів, цього року також як і в попередньому, команда проекту “Топ 200 Україна” вирішила розмістити їх на загальному першому/другому місці.

Цього року — девятий випуск рейтингу. Його методика побудована відповідно до міжнародних принципів ранжирування університетів і передбачає проведення порівняльного аналізу досягнень вишів різних типів на основі низки універсальних критеріїв.

У використовуваній методиці діяльність вишів оцінюється з допомогою агрегованого показника (інтегрального індексу), який формується на підставі індикаторів прямого вимірювання (80%), експертного оцінювання якості підготовки випускників ВНЗ представниками роботодавців і академічного співтовариства (15%), а також із використанням міжнародних наукометричних і веб-метричних даних (5%). Інтегральний індекс представлено трьома складниками: якість науково-педагогічного потенціалу, якість навчання, міжнародне визнання.

ТОП-100 українських вищих навчальних закладів:

 • 1/2. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
 • 1/2. Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”
 • 3. Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна
 • 4. Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”
 • 5. Національний університет “Києво-Могилянська академія”
 • 6. Національний університет “Львівська політехніка”
 • 7. Національний гірничий університет
 • 8. Національний медичний університет імені О.О.Богомольця
 • 9. Львівський національний університет імені Івана Франка
 • 10. Дніпропетровський національний університет
 • 11. Національна металургійна академія України
 • 12. Національний університет біоресурсів і природокористування України
 • 13. Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
 • 14. Національний авіаційний університет
 • 15. Національний аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського “Харківський авіаційний інститут”
 • 16. Харківський національний університет радіоелектроніки
 • 17. Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.
 • 18. Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
 • 19. Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
 • 20. Донецький національний технічний університет
 • 21. Сумський державний університет
 • 22. Одеський національний політехнічний університет
 • 23. Київський національний університет технологій та дизайну
 • 24. Київський національний торговельно-економічний університет
 • 25. Донецький національний університет
 • 26. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича
 • 27. Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя
 • 28. Вінницький національний технічний університет
 • 29. Вінницький національний медичний університет ім. М.І. Пирогова
 • 30. Донецький національний медичний університет ім. М.Горького
 • 31. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
 • 32. Національний фармацевтичний університет
 • 33. Луганський національний університет імені Тараса Шевченка
 • 34. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
 • 35. Одеський національний економічний університет
 • 36. Національний університет харчових технологій
 • 37. Національний лісотехнічний університет України
 • 38. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
 • 39. Ужгородський національний університет
 • 40. Одеська національна академія харчових технологій
 • 41. Тернопільський національний економічний університет
 • 42. Чорноморський державний університет імені Петра Могили
 • 43. Хмельницький національний університет.
 • 44. Івано-франківський національний медичний університет
 • 45. Національний університет “Одеська юридична академія”
 • 46. Харківський національний медичний університет
 • 47. Запорізький національний технічний університет
 • 48. Харківський національний економічний університет.
 • 49. Одеський національний медичний університет
 • 50. Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського.
 • 51. Дніпропетровська медична академія
 • 52. Київський національний університет будівництва і архітектури
 • 53. Українська медична стоматологічна академія
 • 54. Кіровоградський національний технічний університет
 • 55. Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського
 • 56. Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького.
 • 57. Одеський національний морський університет
 • 58 . Донецький національний університет економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
 • 59. Університет економіки та права “КРОК”
 • 60. Львівська комерційна академія
 • 61. Університет банківської справи НБУ
 • 62. Харківський національний технічний університет сільського господарства імені П.Василенка.
 • 63. Українська інженерно-педагогічна академія
 • 64. Буковинський державний медичний університет
 • 65. Національна академія управління
 • 66. Донецький державний університет управління
 • 67. Луганський державний медичний університет
 • 68. Національний університет водного господарства та природокористування
 • 69. Харківський національний автомобільно-дорожній університет.
 • 70. Таврійський державний агротехнологічний університет
 • 71. Донбаська державна машинобудівна академія
 • 72. Київський міжнародний університет
 • 73. Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
 • 74. Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені академіка В.Лазаряна
 • 75. Луцький національний технічний університет
 • 76. Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки
 • 77. Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова
 • 78. Національний транспортний університет
 • 79. Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв
 • 80. Херсонський державний аграрний університет
 • 81. Запорізький національний університет
 • 82. Херсонський національний технічний університет
 • 83. Національна музична академія України імені П.І. Чайковського
 • 84. Запорізький державний медичний університет
 • 85. Херсонський державний університет
 • 86. Миколаївський національний аграрний університет
 • 87. Придніпровська державна академія будівництва та архітектури
 • 88. Львівська національна музична академія імені М.В. Лисенка
 • 89. Одеська національна морська академія
 • 90. Київський університет імені Бориса Грінченка
 • 91. Національний університет фізичного виховання і спорту України (НУФВСУ)
 • 92. Харківський національний університет будівництва та архітектури
 • 93. Українська державна академія залізничного транспорту
 • 94. Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди
 • 95. Маріупольський державний університет
 • 96. Одеський державний екологічний університет
 • 97. Приазовський державний технічний університет
 • 98. Білоцерківський національний аграрний університет
 • 99. Кам’янець-Подільський національний університет
 • 100. Національний університет “Острозька академія”