У середу, 19 травня, Кабінет Міністрів України ухвалив постанову про створення єдиного державного іспиту для бакалаврів і магістрів. Крім того, КМУ затвердив перелік спеціальностей, які повинні будуть складати цей іспит. Серед них:
081 Право
125 Кібербезпека
143 Атомна енергетика
211 Ветеринарна медицина
212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза
221 Стоматологія
222 Медицина
223 Медсестринство
224 Технології медичної діагностики та лікування
225 Медична психологія
226 Фармація, промислова фармація
227 Фізична терапія, ерготерапія
228 Педіатрія
229 Громадське здоров’я
251 Державна безпека
252 Безпека державного кордону
253 Військове управління (за видами Збройних Сил)
254 Забезпечення військ
255 Озброєння та військова техніка
261 Пожежна безпека
262 Правоохоронна діяльність
263 Цивільна безпека
271 Річковий та морський транспорт
272 Авіаційний транспорт
273 Залізничний транспорт
274 Автомобільний транспорт
275 Транспортні технології
281 Публічне управління та адміністрування
293 Міжнародне право.

На розроблення і вдосконалення єдиного державного іспиту передбачено 4,7544 млн. гривень.

Ухвалена постанова набере чинності з 1 січня 2022 року.

Термін “єдиний державний кваліфікаційний іспит” означає стандартизовану форму здійснення контролю досягнення здобувачем освіти результатів навчання, визначених стандартом фахової передвищої або вищої освіти, та оцінювання таких результатів навчання.

Метою кваліфікаційного іспиту є вимірювання та оцінювання результатів навчання, досягнутих здобувачем освіти за підсумками опанування освітньої програми.

Кваліфікаційний іспит може проводитися у формі зовнішнього незалежного оцінювання або в іншій формі та передбачати використання різних видів тестових та ситуаційних завдань, укладених відповідно до програми кваліфікаційного іспиту.

Кваліфікаційний іспит є обов’язковим компонентом індивідуального навчального плану здобувача освіти. Здобувач освіти допускається до складання кваліфікаційного іспиту за умови відсутності в нього академічної заборгованості.

У разі неуспішного складання кваліфікаційного іспиту особа вважається такою, що не виконала індивідуальний навчальний план та відраховується із закладу фахової передвищої освіти відповідно до пункту 4 частини 1 статті 44 Закону України “Про фахову передвищу освіту” або закладу вищої освіти відповідно до пункту 4 частини 1 статті 46 Закону України “Про вищу освіту”. Таку особу може бути поновлено на навчання для здобуття ступеня фахової передвищої або вищої освіти за такою самою спеціальністю для однократного повторного складання кваліфікаційного іспиту. Строк, до якого здобувачі освіти можуть повторно скласти кваліфікаційний іспит, визначається відповідальними державними органами.

У разі повторного неуспішного складання кваліфікаційного іспиту особа може бути поновлена на навчання за ступенем фахової передвищої або вищої освіти за такою самою спеціальністю для повторного навчання протягом не менше як двох семестрів. Рішення про зарахування особі, яка здобуває ступінь фахової передвищої або вищої освіти, результатів контрольних заходів під час повторного навчання та надання допуску до складання кваліфікаційного іспиту ухвалюється закладом освіти.

Повторне навчання та складання кваліфікаційного іспиту здійснюється виключно за рахунок коштів фізичних та/або юридичних осіб.